ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดในเขตพื้นที่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดหนองแฟบ และ ตลาดนัดทิพย์วิมาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ( 12 มกราคม 2564)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง