ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมบ้านผู้พิการพร้อมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตเบื้องต้นแก่ครอบครัว นายสมหมาย ยิ้มย่อง ณ บ้านเลขที่ 127 ม.6 ต.ท่าคอย (7 มีนาคม 2562)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง