ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วงบ่ายวันนี้ (2 พฤษภาคม 2562)นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มาศึกษาดูงานในด้านของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้ร่วมรับชมวิดีทัศน์สื่อการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย , เยี่ยมชมศูนย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง