พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่  7  พฤษภาคม  2562  อำเภอท่ายางร่วมกับเทศบาลตำบลท่ายาง  หัวหน้าหน่วยงานราชการ  ภาครัฐ  จิตอาสา และประชาชน  จัดพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง