ประมวลภาพกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โดยมีวิทยากรบรรยาย น.ส.ณัฐนันท์ อิ่มบูรณประวัติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่ายาง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ผ่านสมาทโฟน/มือถือแก่ผู้สูงอายุ นางอรุณา พัฒนชัย,นางชาลินี คงสมาน นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลท่ายางมาบรรยายให้ความรู้ พร้อมแจกแบบสอบถามในเรื่องกระบวนชราที่มีผลต่อการหกล้มและภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) (5 มิถุนายน 2562 )

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง