ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายางร่วมกับอาสาสมัครสาธาณสุขของชุมชน ออกเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยมีกิจกรรมวัดความดันโลหิต พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและโรคต่างๆในชุมชนบ้านฝั่งคลอง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง