เทศบาลตำบลท่ายางต้อนรับข้าราชการโอนย้าย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับข้าราชการการโอนย้ายจาก เทศบาลตำบลหัวสะพาน , เทศบาลตำบลนายาง ได้แก่ นายภราดร เวทยนุกูล จากเทศบาลตำบลหัวสะพานมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง นางมธุรส สุภาษิต จากเทศบาลตำบลนายางมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง และ นายธรรมรัตน อุบงชะนี จากเทศบาลตำบลหัวสะพานมาดำรงตำแหน่งนักสันทนาการชำนาญงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีการมอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งบรรยากาศการต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง