ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร ช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ โรงพยาบาลท่ายาง ทำการลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในน้ำมันการใช้ทอดอาหาร และตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารเจ ในเขตเทศบาลฯ เพื่อเป็นการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค

ซึ่งผลสำรวจพบว่าร้านจำหน่ายอาหารเจในเขตเทศบาลฯนั้น สะอาด ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง