ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผกก.สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ายางและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ เพื่อการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง