โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ศาลาชุมชนบ้านหนองแฟบ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เช่น การตรวจสุขภาพ - การรักษาพยาบาลเบื้องต้น , ให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว , ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , ฉีดยาคุมกำเนิดสำหรับสุนัขและแมว , ตัดผมเด็กและผู้ใหญ่ , รับคำขอติดตั้งมิเตอร์ประปา, และการให้บริการนวดคลายเส้นจากสมาคมคนตาบอด เป็นต้น.........

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง