วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่ายางได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายธานี ยี่สาร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เขต 2 ประธานในพิธี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เข้าร่วมเปิดงาน โดยประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและอ่านสาสน์วันเด็กจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงการต่อสู้จากค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน เกมส์และซุ้มกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ มีความกล้าแสดงออก ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ายางขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่มทุกๆท่านคะ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (11 มกราคม 2563 )

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง