โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 14 ม.ค 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมวันนี้ได้มีการจับของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ , การตรวจสุขภาพวัดความดันเบื้องต้น

โครงการดังกล่าวทางเทศบาลตำบลท่ายางได้ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองขานาง จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัยในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เน้นการใส่ใจดูแลให้ผู้สูงอายุให้มีความสุขในการเข้าสังคม และคลายความเหงาจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่
คณะ ... ณ วัดเขื่อนเพชร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง