โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยอบรมกลุ่มเสี่ยง 13 ก.พ 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยเป็นการอบรมกลุ่มเสี่ยง ของโรคจิตเวชที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ
โดยมีคุณสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ มีนายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว
ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบไปด้วย อสม , ครูโรงเรียนและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ , พนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 200 คน
ทั้งนี้ทางเทศบาลได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน
- คุณบังเอิญ ทองสมนึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก รพ.หนองหญ้าปล้อง
- คุณสำรวย บุญแจ้ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก รพ. แก่งกระจาน
- คุณ ฐานิตา สว่างศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ท่ายาง
- คุณรัตนา ทองจุไร นักจิตวิทยาปฏิบัติการ รพ.ท่ายาง มาร่วมบรรยายการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง