ประกาศรับฟังความคิดเห็นเรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!