ลงพื้นที่ตรวจตลาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลัดอำเภอท่ายางพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่ายางและเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย /เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลท่ายางลงพื้นที่ตรวจตลาดสดบริเวณซอยโกอาง ซอยกลาง และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 โดยได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในตลาดสดเทศบาลป้องกันการแพร่ระบาดและเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการค้าภายในตลาดรวมถึงผู้บริโภค
พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ( 8 เมษายน 2563 )
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง