มอบแอลกอฮอลเจลล้างมือ / หน้ากากผ้า แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำมอบแอลกอฮอลเจลล้างมือ / หน้ากากผ้า แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้แก่ - โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร - โรงเรียนเขื่อนเพชร - โรงเรียนท่าคอย - โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ - โรงเรียนท่ายางวิทยา - โรงเรียนวัดท่าขาม - โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง