โครงการคุ้มครองผู้บริโภคเครื่องสำอางและยา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง จัดโครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เครื่องสำอางและยา) แก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ / ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางและร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลฯ

โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการ

ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และ วิทยากรจากโรงพยาบาลท่ายาง มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการรวมถึงความตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ / การบริการร้านตัดแต่งผม - เสริมสวย วิถีใหม่แบบ New Normal

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ( 5 สิงหาคม 2563 )

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง