การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๖๓

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๖๓ ยังคงมีอยู่ตามหลักการและเทศบัญญัติแห่งศานาอิสลามแต่จำกัดจำนวนผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์โดยจะจัดให้เฉพาะประชาชนและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เท่านั้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง