ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่ายาง นำโดย นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานงานเทศกิจ / งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี และร่วมรับชมวิดีทัศน์การจัดการบริหารบ้านเมืองของเทศบาลตำบลท่ายาง และ วิดีทัศน์เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจเพื่อการเพิ่มทักษะ ความรู้ ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานีที่มาศึกษาดูงานของทางเทศบาลตำบลท่ายาง

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง 6 สิงหาคม 2563 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง