พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัล และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ายาง นำโดยนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง โดยนางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง และคณะร่วมเปิดศูนย์ดิจิทัลห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง
และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสานพลังสร้างเครือข่ายโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระหว่าง เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ และ คณะครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง ร่วมเป็นสักขีพยาน และเยี่ยมชมศูนย์
ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอท่ายาง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง