โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 ปรับปรุงสามแยกท่ายาง

5 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 09.00 น. ช่วงเช้าวันนี้ แขวงทางหลวงเพชรบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 15 ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงสามแยกท่ายาง โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง ประชาชนชาวท่ายาง ร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงสามแยกท่ายาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
เนื่องจากการประชุมครั้งก่อนมติที่ประชุมได้มีการคัดเลือกรูปแบบ โดยเลือกรูปแบบที่ 1 คือการมีวงเวียนลักษณะคล้ายกับวงเวียนแยกโรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบุรี และขอให้มีการปรับแก้ให้เหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงส่งผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งทางวิศวกรแขวงทางหลวงได้มีการออกแบบและนำมาเสนอในที่ประชุมวันนี้ พร้อมกับภาพจำลองเสมือนจริง เพื่อให้ที่ประชุมได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
จากการร่วมประชุม และแสดงความเห็นในการปรับปรุงสามแยกท่ายาง สรุปผลการประชุมคือ เป็นไปตามรูปแบบที่ทางวิศวกรออกแบบมา แต่มีการปรับความลึก กับสะพาน ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้รถบรรทุกที่มีความสูงปกติ สามารถใช้ทางลอดนี้เข้าท่ายางร่วมกันได้ สำหรับรถที่มีความสูง เช่น รถทัวร์ 2 ชั้น , รถพ่วง และรถที่มีความสูงเกินปกติ สามารถใช้สะพานยกระดับหนองแฟบท่ายางตามปกติ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องทำสัญญาก่อนเดือนกันยายน 2564
(5 เมษายน 2564)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!