ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข

5 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 14.00 น. ช่วงบ่ายวันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข เพื่อพิจารณายกร่างเทศบัญญัติฯ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข และเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข เพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องตลาด และเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีนายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
(5 เมษายน 2564)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!