พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 10.00 น. ช่วงเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง ลงพื้นที่ฉีดพ่นย้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณถนนใหญ่สายกลางตลาดท่ายาง และตลาดหนองบ้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับในส่วนของตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง จะมีการฉีดพ่นและทำความสะอาดตลาดทุกวันพุธของสัปดาห์
เนื่องด้วยในช่วงนี้ได้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้น และมีตัวเลขของยอดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก มีการกระจายไปหลายจังหวัด ดังนั้น เทศบาลตำบลท่ายาง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวท่ายางทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
(7 เมษายน 2564)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!