ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง บริเวณตลาดสดเทศบาล

16 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 04:00 น เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ายาง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล รวมถึงซอยต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงตลาดสด (16 มิถุนายน 2564 )

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!