โครงการคนเพชรไม่ทิ้งใคร ส่งมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล ) ในเขตพื้นที่อำเภอเขาย้อย

18 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการ #คนเพชรไม่ทิ้งใคร
ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!