ร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID19

29 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย นางสาวลัดดารัตน์ เพชรเฉลิมเกียรติ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!