งานซ่อมท่อประปา

6 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานซ่อมบำรุงประปา  เทศบาลตำบลท่ายาง  ได้ดำเนินการซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณชุมชนบ้านหนองปลวกและซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าวัดโค้งข่อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!