เชิญชวนบริจาคโลหิต

18 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐  พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ข้าราชการ  บุคลากรและประชาชนทั่วไป  บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต "๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี  ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ห้วงเดือนเมษายน - ธันวาคม  ๒๕๖๕

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!