นำมอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อนำมอบแก่ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา (covid 19)

16 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับมอบถุงยังชีพจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการทางการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19)
โดยนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมลงพื้นที่นำมอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อนำมอบแก่ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา (covid 19) ดังนี้ 1.ชุมชนบ้านเขากระจิว 2.ชุมชนบ้านท่ากระเทียม 3. ชุมชนบ้านสายหนึ่ง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!