ประชุมการจัดงานท่ายางดีจัง ครั้งที่6 ประจำปี 2565

11 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา สภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง ร่วมประชุมกำหนดจัดงาน ท่ายางดีจัง ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2565
โดยเทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง มอบหมายให้แต่ละสภาวัฒนธรรมตำบล 12 ตำบล จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นบริเวณตลาดสดเทศบาล ซอยโกอาง ซอย 10 และ ซอย 12 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่ายาง (11 พฤษภาคม 2565)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!