ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

17 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ประธานการประชุม  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565   เพื่อพิจารณาร่างประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!