ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

18 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 และ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และ พาหะนำโรคไข้เลือดออก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!