ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

3 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เจ้าหน้าที่งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้กับสุนัข จำนวน 49 ตัว และ แมวจำนวน 26 ตัว   ในเขตชุมชนบ้านท่ามะเกลือ - ไสค้าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!