ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลโครงการศึกษาจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ร่วมต้อนรับ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มอบแกลลอนบรรจุน้ำสะอาด จำนวน 200 แกลลอน ให้กับเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการดูแลบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลให้กับเจ้าหน้าที่จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและเพื่อฝึกปฏิบัติการใช้งานซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล
 
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยจะดำเนินการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำเพิ่มเติมเพื่อประชาชน และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น
(4 สิงหาคม 2565 )

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!