"รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"

8 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง เทศบาลตำบลท่ายาง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
โดยมี พระครูสิริทัศนียคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าคอย  นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตใกล้เคียง   
ร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 91 ต้น บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ข้างวัดท่าคอย)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!