ประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอท่ายาง

16 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

           ช่วงบ่ายวันนี้ (16 กันยายน 2565)  พัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง และ เทศบาลตำบลท่ายาง  ผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนเขตเทศบาลฯ , อสม.  ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอท่ายาง 
            มีนายภราดร  เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมบูรณาการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบุคคล / ครัวเรือน โดยทีมปฏิบัติการของตำบลท่ายาง  
            ทั้งนี้ นายภราดร  เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เบื้องต้น พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ลดรายจ่ายครัวเรือน ให้กับผู้นำชุมชน , อสมในเขตเทศบาลฯ เพื่อนำมอบให้กับผู้มีรายได้น้อยในเขตตำบลท่ายางต่อไป 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!