ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 663
หัวข้อวันที่ประกาศ
อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 7 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 256522 มกราคม 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มกราคม 2565
จ้างรถแม็คโฮว์ PC 35 และรถเทรลเลอร์ขนย้ายรถแม็คโฮว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มกราคม 2565
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มกราคม 2565