แชทกับ เทศบาลตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ กรณีมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานของรัฐครอบครองหรือทำประโยชน์
การให้บริการ SMS Notification สำหรับเช็คสั่งจ่ายนิติบุคคล
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การดำเนินการกรณีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่สามารถดำเนินการอนุมัติแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ฯ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
29
เมื่อวาน
128
เดือนนี้
2,054
เดือนก่อน
2,748
ปีนี้
16,831
ปีก่อน
131,590