ต้อนรับคณะศึกษษดูงานเทศบาลตำบลโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเวลา 11:00 น นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรีโดยร่วมชมวิดีทัศน์การบริหารบ้านเมืองที่ดีของทางเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง