เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับพี่ๆท่านใดที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนกันยายน 2562 
รีบมาลงทะเบียนกันนะคะ จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ 
รายละเอียดตามรูปที่ลงไว้เลยค่ะ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง