ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดันท่อลอดท่อระบายน้ำ HDPE ชุมชนโรงพยาบาลท่ายาง-ระหารบอน หมู่ที่ ๑ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง