ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตน้ำประปาชุมชนบ้านโค้งข่อย-ชุมชนบ้านบึงกระจับ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลท่ายาง ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ชุมชนบ้านโค้งข่อย-ชุมชนบ้านบึงกระจับก้าวหน้า (ฝั่งตะวันออก) หมู่ 2,หมู่ 4 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง