ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านท่าซิก หมู่ ๖ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง