ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งตาสุก - บ้านหนองปลวก ชุมชนโค้งตาสุก หมู่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 กันยายน 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง