ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง