ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ่างน้ำ ชุมชนหมู่ ๑๐ พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง