ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

2 เมษายน 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง

เรื่องประกวดราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จำนวน  1  โครงการ  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียด ได้ทาง www.thayang-phet.go.th  หรือสอบถามกองคลัง  โทร.032-463000-2 ต่อ 108

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง