สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

22 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

กองคลัง  เทศบาลตำบลท่ายาง  แจ้งประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ของเทศบาลตำบลท่ายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง