ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง

      ดำเนินงานโดย สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ศูนย์รวมการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งพืชผัก ผลไม้ หลากหลายชนิด จากแหล่งผลิตของชาวเกษตรกรเอง ซึ่งมากด้วยคุณภาพ ใหม่สดจากไร่ ตลาดกลางแห่งนี้มีทั้งการค้าส่ง และการค้าปลีก เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และยังมีกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ (ของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด) รสชาติของกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ จะมีรสชาติ ที่แตกต่างไปจากกล้วยหอมโดยทั่วไป มีรสชาติที่ไม่หวานจนเกินไป และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทำให้ถูกใจสำหรับผู้ค้าโดยทั่วไป ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศหลายตัน/เดือน และมีกล้วยทุกชนิด ทั้งกล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก จากแหล่งผลิต ใหม่สด จากไร่ มีเข้ามาจำหน่ายยังตลาดกลางฯ แห่งนี้มากมายหลายตันต่อวันนอกจากนี้ยังมีมะนาวของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีมาตรฐานการคัดเกรดอย่างดี จากไร่ของชาวเกษตรกรเอง มุ่งเข้าสู่ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง หลายร้อยคัน/วัน รวมทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งมีให้เลือกสรรมากมายหลายชนิด ตลาดกลางแห่งนี้มีอาคารสถานที่การซื้อ-ขายที่กว้างขวาง ร่มรื่น สะดวกสบาย ติดถนนเพชรเกษม เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
    ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง อยู่ติดถนนเพชรเกษม ตลาดกลางมีอาคาร สถานที่ แบ่งออกเป็นสัดส่วนดังนี้

    - อาคารพืชไร่ 1-4

    - อาคารมะนาว 1-3

    - อาคารผลไม้

    - อาคารคัดแยกสินค้า 1-2

    - อาคารตลาดสด

    - โรงอาหาร

    - ร้านค้าสหกรณ์

    - ห้องแถว

    - ลานจอดรถ 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง