กล้วยหอมทอง ปลอดสารพิษ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรท่ายาง ผู้ส่งออกผลิตผลกล้วยหอมทอง
ด้วยเทคโนโลยี ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System)
ที่สมบูรณ์แบบตามหลักมาตรฐานสากล เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

คุณสมบัติของกล้วยหอมทอง
1. เมื่อสุกจะเหลืองเหมือนทอง มีกลิ่นหอม
2. รสชาติหวาน เนื้อแน่น
3. ปลอดสารพิษ

ฤดูกาลของกล้วยหอมทอง มีผลผลิตตลอด

ติดต่อได้ที่ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด
เลขที่ 157/57 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : (032) 461-153, (032) 437-556
แฟกซ์ : (032) 463-636,(032)463828
จากต่างประเทศโทร : +66(032) 461-153, +66(032) 437-556
แฟกซ์จากต่างประเทศ : +66(032) 463-636
อีเมล์ : marketing@thaibanana.com